Współpraca szkoły z instytucjami

Szkoła współpracuje z lokalnymi instytucjami:

Sanepid w Raciborzu, który zachęca do udziału w  programach prozdrowotnych,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu – kolportaż w szkole ulotek dla dzieci i rodziców,

Powiatowa Komenda Policji w Raciborzu- zajęcia prowadzone przez policjantów w szkole,

Państwowa Straż Pożarna w Raciborzu i Ochotnicza Straż Pożarna w Sudole- przeprowadzany próbny alarm przeciwpożarowy w obecności strażaków,

Straż Miejska w Raciborzu- pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze,

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu- udział w zajęciach i konkursach  organizowanych przez bibliotekę,

Młodzieżowy Dom Kultury- udział w konkursach,

Raciborskie Centrum Kultury – korzystanie z  przedstawień teatralnych,

Muzeum w Raciborzu- udział w lekcjach muzealnych i konkursach  wielkanocnych,

H2Ostróg- korzystanie z nauki pływania kl. I- III,

Nowiny Raciborskie – pisanie artykułów o wydarzeniach szkolnych, udział w konkursach organizowanych przez redakcję.