Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II
w Raciborzu

 WITAMY!

Katolickasp.pl

Jesteśmy niezwykłą szkołą – klasy są kilku- lub kilkunastoosobowe, wszyscy znają wszystkich. Uczniowie mają wyjątkowy komfort uczęszczania do kameralnych klas, nauczyciele zaś mogą pracować niemal indywidualnie z każdym uczniem. W szkole całokształt naszej działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.
Do szkoły mogą uczęszczać wszystkie chętne dzieci, niezależnie od światopoglądu swojego lub swoich rodziców.

Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Raciborzu-Sudole  jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.