Jan Paweł II – Patron naszej szkoły

Patronem Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Raciborzu- Sudole jest Jan Paweł II.  Szkole nadano patrona w 2012r., gdy  Jan Paweł II nosił miano błogosławionego. Jakie było Jego życie, że został świętym?

Urodził się 18 maja 1920r. w Wadowicach jako najmłodszy  syn Karola Wojtyły i Emilii z domu Kaczorowskiej. Na chrzcie św. nadano mu imiona Karol Józef. W wieku 9 lat stracił matkę, a potem brata. Wychowaniem Karola zajmował się ojciec. To od niego brał przykład codziennej, gorliwej modlitwy i pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczęszczał do Gimnazjum im. M. Wadowity w Wadowicach, kończąc zdaniem egzaminu dojrzałości. Poza nauką grał w piłkę nożną, wędrował po górach, zimą uprawiał jazdę na nartach, a latem  kajakarstwo. Po zdaniu matury przeniósł się z ojcem do Krakowa i tam rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wtedy wybuchła II wojna światowa, umarł ojciec i młody student przerwał naukę. Podjął się pracy, a w 1942 roku  studiów teologicznych w tajnym krakowskim Metropolitalnym Seminarium Duchownym. W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Kolejne lata w życiorysie Karola Wojtyły to już okres intensywnej pracy teologicznej, współpracy z katolickimi czasopismami (m.in. „Tygodnikiem Powszechnym”) oraz wspinania się na kolejne szczeble w kościelnej hierarchii. W 1958 został mianowany biskupem, w 1963 arcybiskupem, a w 1967 otrzymał nominację kardynalską. Po śmierci Jana Pawła I w 1978 roku drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego papieża. Polak przyjął imię Jana Pawła II i swój pontyfikat zawierzył Matce Boskiej, mówiąc :” Totus Tuus” Pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii. Polski papież miał również duży wpływ na zmiany, które zaszły w tym czasie w Europie, m.in. upadek komunizmu. W 1981 roku doszło do zamachu na Jana Pawła II. Papież cudem uniknął śmierci od kuli zawodowego zabójcy, Ali Agcy. Swoje ocalenie zawdzięcza Matce Boskiej Fatimskej. Polski papież znany był jako wielki zwolennik ekumenizmu i pielgrzym – odbył 104 pielgrzymki (odwiedzając 134 kraje na całym świecie), w tym aż 8 do Polski. Odwiedził również nasze okolice jak Górę Św. Anny czy Gliwice. Za każdym razem bywał na Jasnej Górze. 2 kwietnia 2005r. zmarł po długiej chorobie. 1 maja 2011 roku, przy aplauzie półtora miliona wiernych, papież Benedykt XVI ogłosił swojego poprzednika błogosławionym. Trzy lata później, 27 kwietnia 2014 r., papież Franciszek kanonizował Jana Pawła II. Obie uroczystości odbyły się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święto ustanowione przez papieża Polaka. Jego biografia często stawiana jest za wzór chrześcijańskiej postawy wobec świata i drugiego człowieka. Wojtyła był i jest  niezwykle wysoko cenionym autorytetem moralnym.