Rozwój szkoły, organizacja i przebieg kształcenia, wychowanie i opieka.

W związku z tym, że do szkoły uczęszcza mała ilość uczniów, to wszyscy tu czują się dobrze i bezpiecznie. Szkoła jest rozpoznawalna w okolicy ze względu na jej katolicki charakter i patrona szkoły, jakim jest św. Jan Paweł II. Należy do Rodziny Szkół Jana Pawła II , które co roku spotykają się na Diecezjalnej Pielgrzymce na Górze Św. Anny. Uczniowie czynnie biorą udział w nabożeństwach : różańcowych, majowych, drodze krzyżowej. Każdy dzień w szkole rozpoczyna się modlitwą do Ducha św. oraz modlitwą przed i po jedzeniu podczas przerwy śniadaniowej i obiadowej. W ramach integracji ze społecznością lokalną uczniowie szkoły uczestniczą w festynach, dożynkach, korowodzie św. Marcina, kiermaszach świątecznych i jasełkach. Ważne akademie i inne uroczystości szkolne są organizowane wspólnie z rodzicami, na które zapraszamy partnerów szkoły m.in. górników i strażaków. Szkoła, organizując wycieczki, zawsze zaprasza do udziału rodziców i pozostałych mieszkańców dzielnicy. Cała społeczność lokalna we współpracy ze szkołą zaangażowana jest w przygotowanie ważnych wydarzeń kościelnych. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego jako obcego nowożytnego. Poza tym w klasie siódmej i ósmej obowiązuje jeszcze język czeski. Oprócz tego wszyscy uczniowie korzystają z nauki  języka mniejszości narodowej niemieckiego. Po zajęciach obowiązkowych uczniowie mają również możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych jakimi są:  zespół wokalno- instrumentalny, zajęcia plastyczne oraz sportowe. Codziennie od godz. 12:45 czyli po obiedzie do godz. 15:00 czynna jest świetlica, w której uczniowie klas I- III mogą rozwijać swoje zainteresowania lub odrabiać zadania domowe. Uczniowie zakwalifikowani do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej korzystają z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,  korekcyjno- kompensacyjnych i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.

Uczniowie szkoły biorą udział w zbiórce surowców wtórnych, w której  zajmujemy z reguły czołowe miejsca w kategorii butelek plastikowych oraz baterii. W ramach programu „Moje miasto bez elektrośmieci” raz w roku przeprowadzamy zbiórkę elektrośmieci, za co otrzymujemy punkty z możliwością ich  wymiany na środki dydaktyczne. Nieobce są nam też akcje charytatywne – ustawiczna zbiórka plastikowych nakrętek, coroczny udział w akcji „Szlachetna paczka”, „Góra grosza” . Oprócz tego zaangażowaliśmy się w  zbiórkę karmy dla zwierząt z raciborskiego schroniska, zorganizowania paczek dla dzieci osób osadzonych  z Zakładzie Karnym w Raciborzu, zbiórkę środków higienicznych dla Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci w Opolu
Uczniowie naszej szkoły biorą  udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium w Katowicach oraz w miejskich i  powiatowych organizowanych przez szkoły lub placówki.

Nauczyciele angażują się w akcje o charakterze prozdrowotnym np. „Trzymaj formę”, „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”, „Lekki tornister”, „Bieg po zdrowie”. Szkoła od kilku lat bierze udział w akcji „Mleko w szkole” oraz  „Owoce i warzywa w szkole”.