Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II

Siedziba szkoły
ul. Kornela Makuszyńskiego 1
47 – 400 Racibórz 
 Sudół


Dyrektor szkoły
mgr Stanisława Lenczyk


Telefon szkoły
32 415 22 24
e-mail:

katolicka.niepublicznaszkolapodstawowa@op.pl