Serdecznie witamy na stronie naszej szkoły

 
Jesteśmy niezwykłą szkołą – klasy są kilku- lub kilkunastoosobowe, wszyscy znają wszystkich. Uczniowie mają wyjątkowy komfort uczęszczania do kameralnych klas, nauczyciele zaś mogą pracować niemal indywidualnie z każdym uczniem.
W szkole całokształt naszej działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.
Do szkoły mogą uczęszczać wszystkie chętne dzieci, niezależnie od światopoglądu swojego lub swoich rodziców
Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Raciborzu-Sudole  jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół reprezentowany przez Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą: Irena Seeman (prezes), Joanna Urbas (sekretarz), Sylwia Franica (wiceprezes) i Weronika Nowak (wiceprezes). Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.